Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak czcić Boga? (Część 5)

12 luty 2019

Andrzej Kempczyński

Pan Jezus zanim odszedł do nieba spotkał się ze swoimi uczniami, z apostołami i dał im końcowe polecenie: 18 A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach: Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. 19 Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego 20 i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż po kres tego wieku. (Mt 28:18-20)

Pan Jezus poprzez ten nakaz mówi nam jak mamy czcić Boga. Czczenie Boga polega na byciu uczniem Pana Jezusa Chrystusa. A to z kolei wiąże się z chrztem oraz polega na uczeniu się przestrzegania wszystkiego, co Jezus nakazał. Czyli kiedy wierzymy w Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz kiedy jesteśmy posłuszni Jego nauce to czcimy Boga.

Musimy pamiętać, że to Bóg Ojciec posłał Syna do nas. Musimy też pamiętać, że Jezus nie mówił sam od siebie, ale mówił to, co nakazał mu Ojciec. W związku z tym, kiedy jesteśmy posłuszni nauce Jezusa to tym samym jesteśmy posłuszni Ojcu. Na tym właśnie polega czczenie Boga.

Pan Jezus uczy nas, że jeżeli chcemy czcić Boga to najpierw musimy się opamiętać i uwierzyć w Niego [Syna] (Mk 1:15). Czyli Pan Jezus uczy nas, że najpierw musimy zejść z drogi grzechu i poprzez wiarę w Niego [w Jezusa] musimy wejść na Bożą drogę. To jest pierwszy i podstawowy (fundamentalny) element czczenia Boga. Bez niego czczenie Boga jest niemożliwe. Grzech jest przeszkodą, która trzyma nas z dala od Boga. Grzech jest naszym największym problemem, jeśli chodzi o związek z Bogiem. Dopóki ten problem nie zostanie rozwiązany dopóty nie mamy przystępu do Najwyższego. Opamiętanie i wiara w Pana Jezusa Chrystusa, wiara w Jego jednorazową i doskonałą ofiarę jaką złożył z siebie samego na krzyżu Golgoty, rozwiązują problem grzechu w naszym życiu i powodują, że mamy przystęp do Ojca i możemy Go czcić. Więc czczenie Boga zaczyna się od opamiętania i wiary w Pana Jezusa Chrystusa.

Czy odwróciłeś się od swojego grzechu i uwierzyłeś dobrej nowinie o Jezusie Chrystusie?


Zobacz inne artykuły