Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak czcić Boga? (Część 4)

21 września 2016

Andrzej Kempczyński

Przyjście Jezusa na świat, Jego śmierć i zmartwychwstanie wpłynęło na to jak Boga należy czcić. Wcześniej to świątynia była miejscem kultu Jahwe ponieważ tam Bóg był obecny w szczególny sposób. Byli tam kapłani, którzy byli odpowiedzialni za to, aby kult Boga był sprawowany w należyty, zgodny z Prawem Bożym, sposób. Przyjście Jezusa oraz doskonała i jednorazowa ofiara jakiej dokonał z siebie samego na krzyżu sprawiły, że wszystko to, co związane było ze świątynią oraz jej funkcjonowaniem stało się niepotrzebne. Jezus zastąpił świątynię stając się świątynią Boga. Jezus zastąpił kapłanów stając się najwyższym kapłanem – arcykapłanem. Jezus zastąpił ofiary stając się doskonałą ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Dlatego dzisiaj czczenie Boga ma związek wyłącznie z osobą Pana Jezusa Chrystusa.

To oznacza, że wszystko czego potrzebujemy, aby czcić Boga jest wyłącznie w Jezusie Chrystusie. On jest jedynym pośrednikiem do Boga (1 Tymoteusza 2:5). W związku z tym Boga możemy czcić wyłącznie za pośrednictwem Syna Bożego. Do Syna nie ma żadnych pośredników, ani na ziemi, ani w niebie. Maria nie jest pośrednikiem do Boga. Ani Józef nie jest pośrednikiem do Boga. Ani żaden święty nie jest pośrednikiem do Boga. Ani żaden anioł nie jest pośrednikiem do Boga. Ani żaden ksiądz, pastor, biskup czy papież nie jest pośrednikiem do Boga. Jest nim tylko Jezus Chrystus, Boży Syn. Dlatego zostaw i zapomnij wszystkich „pośredników” i przyjdź bezpośrednio do Chrystusa, a przez Niego do Ojca w niebie. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego, przez Syna (Jan 14:6).

cdn.


Zobacz inne artykuły