Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak czcić Boga? (Część 3)

13 września 2016

Andrzej Kempczyński

Pewnego razu Jezus został zapytany o to, które przykazanie jest największe. Odpowiedź była następująca: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie.” [Ewangelia Mateusza 22:37-38]. W poprzednich częściach pokazałem, że jeśli chcemy Boga czcić właściwie to sam Bóg musi nam powiedzieć jak mamy to robić. To przykazanie pokazuje nam na czym polega oddawanie Bogu czci. Boga przede wszystkim należy czcić kochającym Go sercem. Oczywiście nie można oddawania czci Bogu ograniczyć tylko do serca. Generalnie Bogu oddaje się cześć całym sobą, zaczynając od serca.

Biskup anglikański, J. C. Ryle napisał kiedyś, że jeśli nie dajemy Bogu naszego serca to nie dajemy Bogu nic. Równie dobrze możemy powiedzieć, że jeśli nie czcimy Boga całym naszym serce to nie czcimy go w ogóle, jeśli nie kochamy Boga, jeśli nie kochamy Jego przykazań, to nie oddajemy Jemu czci. Oddawanie Bogu czci to nie jest aranżowane małżeństwo, gdzie jest staranie się by wypełniać obowiązki, ale gdzie nie ma uczucia, nie ma miłości.

Musimy pamiętać, że to przykazanie nie pojawiło się z niczego. Bóg objawiał się swojemu ludowi. Okazywał swoją potęgę i moc. Na przykład kiedy wyprowadzał ich z Egiptu. Później dał im Prawo. I najważniejszym i największym przykazaniem tego Prawa było właśnie to przykazanie. Zatem Bóg dał powody do tego, aby Go kochać. Bóg w Jezusie dał nam mnóstwo ogromnych powodów do tego, aby Go kochać.

Czy kochasz Boga? Czy kochasz Jego przykazania? Czy czcisz go całym sobą?

cdn.


Zobacz inne artykuły