Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Jak czcić Boga? (Część 2)

23 sierpnia 2016

Andrzej Kempczyński

Albo czcisz Boga całym swoim życiem, albo nie czcisz Go w ogóle. Bóg objawił swojemu narodowi wybranemu jak mają Go czcić. Bóg oczekiwał od Izraelitów, że będą zachowywać całe Prawo jakie Bóg nadał im przez Mojżesza. To prawo nie dotyczyło wyłącznie kwestii religijnych, ale rozciągało się na wszelkie inne aspekty życia. Z tego płynie nauka, że Bogu oddaje się cześć nie wyłącznie wtedy, gdy czyni się jakieś rzeczy o charakterze religijnym. Bogu oddaje się cześć poprzez stosowanie się do Jego Słowa w codziennym życiu, w tym wszystkim co człowiek robi każdego dnia w domu, w pracy, na uczelni, w parku i w każdym innym miejscu gdzie przebywa.

A jeśli Izraelici zachowywali przykazania związane z kultem Jahwe, ale w sprawach życia codziennego nie byli posłuszni przykazaniom związanym z innymi aspektami życia, to Bóg takiej czci nie przyjmował i karał swój naród za nieposłuszeństwo.

Bardzo dobrze obrazuje to Dekalog. Dziesięcioro Przykazań jest podstawą całego Prawa. Wszystkie przykazania Dekalogu odnoszą się do Boga, chociaż trzeba powiedzieć, że nie wszystkie przykazania odnoszą się do Boga bezpośrednio. Część przykazań dotyczy aspektu religijnego. Mówią nam jak człowiek ma czcić Boga. Podczas gdy reszta przykazań odnosi się do relacji międzyludzkich, do tego jak Izraelici mieli postępować między sobą, i to też było częścią oddawania czci Bogu. Więc jeśli jakiś Izraelita zachowywał pierwsze przykazania, które odnoszą się do Boga, a łamał te przykazania, które odnoszą się do innego człowieka, to taki człowiek Boga nie czcił. Taki człowiek nie oddawał Bogu czci.

Z tego płynie kolejna bardzo ważna nauka dotycząca czczenia Boga. Albo czcisz Boga całym swoim życiem, wszystkim co robisz, albo nie czcisz Go w ogóle. Jeśli jakiś złodziej, cudzołożnik, wszetecznik, pijak, morderca czy kłamca chodzi do kościoła i spełnia różne religijne uczynki i myśli, że robi właściwie, że w ten sposób oddaje cześć Bogu to się grubo myli. Taki człowiek wcale nie oddaje Bogu czci. Złamanie któregoś przykazania Dekalogu jest przede wszystkim złamaniem pierwszego przykazania – „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie.”

cdn.


Zobacz inne artykuły