Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00
Poczytalnia - Centrum Komunikacyjne
Sala Widowiskowa, 2 piętro,
ul. Tadeusza Kościuszki 8a

Nabożeństwo

7 lipca (niedziela)

godz. 11:00

Co niedziela zbieramy się kaplicy na wspólne nabożeństwa, które są otwarte dla wszystkich. Po nabożeństwie jest czas na rozmowy o wszystkim, również o kazaniu, przy herbacie, kawie i ciastkach.

Serdecznie zapraszamy!

Jak wygląda typowe nabożeństwo?

Nabożeństwo zboru Baptystów z Legionowa

Nabożeństwo zaczynamy od przywitania wszystkich. Następnie członek zboru czyta fragment Pisma Świętego oraz modli się modlitwą wynikającą z przeczytanego fragmentu.

Śpiewamy dwie pieśni, po czym jest czas otwartej modlitwy. Każdy, kto chce może się pomodlić. (Modlimy się wyłącznie do Boga, to jest do Ojca, Syna i Ducha Świętego.) W tym czasie z reguły wywyższamy Boga i dziękujemy Jemu za Jego dobroć okazaną nam w Chrystusie.

Kolejna pieśń, po której jest czas na różne ogłoszenia oraz czas wspólnej modlitwy, podczas której przynosimy do Boga nasze prośby.

Śpiewamy kolejną pieśń, po której czytany jest fragment Pisma Świętego, który będzie podstawą kazania. Pastor modli się, po czym wygłasza kazanie, które też jest zakończone modlitwą.

Kończymy nabożeństwo pieśnią oraz błogosławieństwem.

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej, przeczytaj szczegółowy opis nabożeństwa lub zadaj nam pytanie.


Zobacz inne wydarzenia