Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Poznaj ewangelię

Przesłanie istoty chrześcijaństwa jest naprawdę całkiem proste — na tyle proste, aby można je było wypunktować na kilku stronach. Jest to przesłanie z Biblii o Bogu i jego Synu, Jezusie. Jest ono o życiu i śmierci, oraz o wyborze, przed którym wszyscy stajemy. A wszystko zaczyna się od kochającego Boga, stworzyciela...

Krzyż

Przejdź do prezentacji