Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus myje nogi swoim uczniom

1 sierpnia 2021

Andrzej Kempczyński
Jan 13:1-17