Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Ewangelizacja jako podstawa egzystencji kościoła

18 lipca 2021

Bartosz Rodak
nd