Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jaka jest misja Chrystusa?

27 czerwca 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 8:31-33