Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Uzdrowienie niewidomego

13 czerwca 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 8:22-26