Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie - część 3

23 maja 2021

Andrzej Kempczyński
Jan 4:23-26