Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Oddawanie Bogu czci w duchu i w prawdzie - część 2

16 maja 2021

Andrzej Kempczyński
Jan 4:4-26