Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy wspierasz finansowo służbę Słowa w swoim zborze?

18 kwietnia 2021

Andrzej Kempczyński
1 Kor 9:1-18