Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Gdy spotyka cię fala nieszczęść

11 kwietnia 2021

Andrzej Kempczyński
Job 1:13-22