Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w życiu chrześcijanina

4 kwietnia 2021

Andrzej Kempczyński
Rzym 6:1-11