Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co się wydarzyło na krzyżu Golgoty (i jaki to ma wpływ na nas)?

2 kwietnia 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 15:22-47; Hbr 9:28