Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus może nasycić swym zbawieniem też i ciebie

28 marca 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 8:1-10