Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus sprawia, że wszystko zmienia się na dobre

21 marca 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 7:31-37