Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Co czyni człowieka nieczystym w Bożych oczach?

7 marca 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 7:14-23