Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Miejsce ludzkiej tradycji w oddawaniu Bogu czci

28 lutego 2021

Andrzej Kempczyński
Mk 7:1-13