Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Odwrócenie się od martwych uczynków i zawierzenie Bogu - część 1

31 stycznia 2021

Andrzej Kempczyński
Hbr 5:11 - 6:2