Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Podstawy nauki o Chrystusie

24 stycznia 2021

Andrzej Kempczyński
Hbr 5:11 - 6:3