Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jaki jest cel bycia uczniem Jezusa?

10 stycznia 2021

Andrzej Kempczyński
Mt 28:16-20