Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Definicja ucznia Jezusa Chrystusa

3 stycznia 2021

Andrzej Kempczyński
Mt 28:16-20