Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Wstańcie, wyjdźcie stąd, ponieważ PAN zamierza zniszczyć to miejsce!

27 grudnia 2020

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 19:14b