Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Potrzebujemy ofiary, która nas uświęci

13 grudnia 2020

Andrzej Kempczyński
Hbr 10:10