Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Wdzięczność

29 listopada 2020

Andrzej Kempczyński
Kol 3:15c