Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Postępowanie zgodne z prawdą ewangelii w dobie koronawirusa

22 listopada 2020

Andrzej Kempczyński
Gal 2:11-14