Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Międzynarodowy dzień modlitwy o prześladowych chrześcijan

15 listopada 2020

Open Doors
1 Tes 5:1-6