Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Ofiara czy posłuszeństwo?

8 listopada 2020

Andrzej Kempczyński
1 Sam 15