Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Zanikająca nadzieja

18 października 2020

Andrzej Kempczyński
Dz 27