Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Zdrowa nauka

20 września 2020

Andrzej Kempczyński
1 Tym 1