Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Dowód Bożej miłości względem nas

13 września 2020

Andrzej Kempczyński
Rzym 5:8