Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Przypowieść o synach marnotrawnych

30 sierpnia 2020

Andrzej Kempczyński
Łk 15:11-32