Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak biec, aby dobiec do mety?

23 sierpnia 2020

Andrzej Kempczyński
Hbr 12:1-3