Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Kim jestem? Część 7 - Jeśli jestem w Chrystusie to jestem Bożym dzieckiem

16 sierpnia 2020

Andrzej Kempczyński
n.d.