Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Kim jestem? Część 6 - Jestem grzesznikiem

9 sierpnia 2020

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 2:15-17, 3:1-24