Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Kim jestem? Część 4 - Jestem stworzony do relacji z Bogiem (2)

26 lipca 2020

Andrzej Asijuk
1 Mojż 2:15 - 3:24