Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Kim jestem? Część 2 - Jestem Bożym stworzeniem

5 lipca 2020

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 1:24-31