Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Kim jestem? Część 1 - Czym i jak ważny jest światopogląd?

28 czerwca 2020

Andrzej Kempczyński
1 Mojż 1:1 - 2:3