Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus w swoim rodzinnym mieście

14 czerwca 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 6:1-6