Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jak powinno funkcjonować chrześcijańskie małżeństwo?

7 czerwca 2020

Andrzej Kempczyński
Ef 5