Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Jezus daje nadzieję, która wykracza poza chorobę czy śmierć

31 maja 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 5:21-43