Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Wyjdź duchu nieczysty z tego człowieka!

24 maja 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 5:1-20