Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Zamilcz! Uspokój się!

17 maja 2020

Andrzej Kempczyński
Mk 4:35-41