Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

"Jeśli dziś okażesz się sługą tego ludu ..."

26 kwietnia 2020

Andrzej Kempczyński
1 Król 12:1-32