Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

"Nie czyń sobie nic złego! Jesteśmy tu wszyscy."

19 kwietnia 2020

Andrzej Kempczyński
Dz 16:16-34