Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Zmartwychwstanie Jezusa - mit czy fakt?

12 kwietnia 2020

Andrzej Kempczyński
Dz 17:16-34