Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czy Jezus już dziś daje nam całkowite uzdrowienie ciała?

22 marca 2020

Andrzej Kempczyński
Izaj 53:4-5