Nabożeństwa

Niedziela, godz. 11:00

Legionowo, al. 3 Maja 22a (1. piętro)

Wskazówki dojścia do kaplicy

Czas wołania do Boga

15 marca 2020

Andrzej Kempczyński
1 Tym 2:1-7